• Historia powstania Szkoły Podstawowej w Rossoszu

    Plac pod budowę szkoły wyznaczył w latach 1931-1932 Jan Ogorzały kierownik starej szkoły, animator kultury, społecznik, ludowiec. W 1932 roku Ogorzały wyjechał z Rossosza a kierownikiem szkoły został Eugeniusz Bal. Prace budowlane odbywały się pod kierownictwem Urzędu Gminy w Rossoszu. Wiele prac wykonano społecznie. Wsparcia finansowego udzieliło Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.
    W Rossoszu Koło TPBPSP działało od 1933 roku. W 1935 roku odbyło się uroczyste poświęcenie fundamentów. Budowę ukończono w 1937 i jeszcze w tym samym roku rozpoczęła się nauka. Jednak lekcje odbywały się tylko na piętrze, gdyż tam klasy były już całkowicie wykończone. W tamtych latach dyrektorem szkoły był Aleksander Kaleta.
    W 1938r. do szkoły zapisanych było 427 dzieci.

    Na początku okupacji przez krótki czas budynek szkolny zajmowali Niemcy, którzy wstawili podłogi i wybudowali piece w parterowej części szkoły.
    W górnej części szkoły uczyły się dzieci, podczas gdy na dole kwaterowali Niemcy. Później naukę przeniesiono do domów prywatnych. Po opuszczeniu szkoły przez Niemców. W sierpniu 1941 roku w szkole zorganizowano niemiecki obóz pracy. Osadzono w nim około 250 Żydów z różnych miejscowości. Teren przyszkolny ogrodzono i ustawiono kilka baraków.
    Obóz funkcjonował do późnej jesieni 1941. 8 maja 1942 roku w szkole podstawowej odbyło się konspiracyjne szkolenie dowódców drużyn
    i plutonów BCh i AK z terenu m. in. Rossosza, Łomaz, Huszczy.

    20 września 1968 roku Szkole Podstawowej w Rossoszu nadano imię ppłk Stefana Skoczylasa. Na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy przybyli: członek Rady Państwa, przedstawiciele władz wojewódzkich i powiatowych, oddział Wojska Polskiego i byli żołnierze Batalionów Chłopskich. 
    2 czerwca 1968 roku odbyło się wręczenie szandaru Szkole Podstawowej. Fundatorem sztandaru był Stanisław Wacław Głowacki.

    W latach sześćdziesiątych stanowisko kierownika szkoły objął Mikołaj Pańkowski. Funkcje kierownika a później dyrektora szkoły pełnił do 1981 roku. Na początku lat siedemdziesiątych dokonano rozbudowy szkoły. Dobudowano jedno skrzydło. Na parterze zorganizowano kilka klas
    a pomieszczenia na piętrze przeznaczono na mieszkania dla nauczycieli.
    28 maja 1972 roku przy szkole podstawowej odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia patrona szkoły ppłk Stefana Skoczylasa. W uroczystości wzieli udział przedstawiciele władz państwowych, rodzina Skoczylasa i byli żołnierze BCh.

    Z chwilą ponownego utworzenia gminy w Rososzu w 1984 roku Szkołę Podstawową przemianowano na Zbiorczą Szkołę Gminną. Od 1981 roku funkcję dyrektora szkoły pełniła Stefania Sidorowicz. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Jarosław Ossowski, Stanisław Szydłowski i obecnie Lucyna Krać.

    Na początku XXI wieku szkoła została zmodernizowana. Wykonano wiele poważnych prac remontowo- budowlanych m. in. dokonano ocieplenia szkoły, odnowiono elewację, wybudowano nowoczesną stołówkę, wymieniono okna, pokrycie dachowe, zinstalowano piec centralnego ogrzewania opalany olejem, plac przed szkołą wyłożono kostką brukową.

    Od początku swego istnienia szkoła osiągała wysokie wyniki w pracy dydaktcznej i wychowawczej. W 1985 roku została odznaczona medalem Za Zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, w 2005 roku Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa, w 2008 roku medalem Za Zasługi dla Ruchu Ludowego. Obecnie (rok szkolny 2009/2010) do szkoły podstawowej uczęszcza 146 uczniów.

                                                                            sp.rossosz.pl