• Harmonogram obowiązuje od drugiego semestru 2017/2018

   • Harmonogram zajęć dodatkowych- szkoła podstawowa


    Godzina

    rozpoczęcia zajęć

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    0

    715 - 8 00

    język rosyjski

    klasa 4, gr. 2

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6

    1245- 1340

    -

    -

    -

    przyroda

    gr. 2

    język angielski

    klasa 5, gr. 1

    język rosyjski

    klasa 5, gr. 1

    7

    1340- 1425

    matematyka

    gr. 2

    -

    matematyka

    gr. 1

    język angielski

    klasa 6, gr. 1

    język angielski

    klasa 5, gr. 2


    przyroda

    gr. 1

    język angielski

    klasa 4, gr. 1

    język rosyjski

    klasa 4, gr.a 1

    język rosyjski

    klasa 5, gr. 2

    zajęcia logopedyczne

    terapia pedagogiczna*

    8

    1430- 1515

    ICT

    język angielski

    klasa 7, gr. 2


    ICT

    język rosyjski

    klasa 6

    język rosyjski

    klasa 7

    język angielski

    klasa 6, gr. 2

    matematyka

    zaawansowana

    matematyka

    gr. 3

    terapia pedagogiczna*

    język angielski

    klasa 7, gr. 1

    zajęcia z psychologiem

    zajęcia z psychologiem

    9

    1520- 1605

    -

    zajęcia z psychologiem

    -

    matematyka

    zaawansowana

    -

    * terapia pedagogiczna – zajęcia co 2 tygodnie
    Harmonogram zajęć dodatkowych- gimnazjum


    Godzina

    rozpoczęcia zajęć

    Poniedziałek

    Wtorek

    Środa

    Czwartek

    Piątek

    0

    715

    -

    język rosyjski

    język angielski

    gr. 2

    -

    -

    chemia

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    6

    1245

    -

    -

    -


    -

    7

    1340

    -

    -

    -

    biologia

    -

    8

    1430

    matematyka

    gr. 1

    ICT

    fizyka

    matematyka

    z

    -

    9

    1520

    matematyka

    gr. 2

    język angielski

    gr. 1


    zajęcia z psychologiem

    -

    -

    10

    1605

    -

    -

    indywidualne zajęcia z psychologiem

    -

    -