• Życiorys

    • Urodził się 25 marca 1918r. w Turowoli w woj. lubelskim jako szóste dziecko w rodzinie Franciszka Skoczylasa - rolnika z podlubelskiej wsi Turowola.
     Stefan Skoczylas był bardzo dobrym i pilnym uczniem. W 1932 roku ukończył szkołę powszechną w Puchaczowie i zdał egzamin do Gimnazjum Jana Zamojskiego w Lublinie.
     Lata spędzone w gimnazjum nie były łatwe brakowało pieniędzy na zakup mundurka, książek, zeszytów. Dlatego w czasie wakacji Stefan pracował, aby zarobić na wydatki związane z nauką. W szkole ujawniły się jego zdolności i przywódczy temperament. Był członkiem samorządu szkolnego oraz redagował międzyszkolne pismo młodzieży szkól lubelskich "W słońce".
     W 1937 roku zdał maturę. Wstąpił do Związku Młodzieży Wiejskiej "Siew" otrzymał pracę instruktora Zarządu Wojewódzkiego tej organizacji.

     W Lublinie gdzie mieszkał wydawał Biuletyn Podlaski, w którym szerzył wiarę w konieczność walki z hitleryzmem. Wybuch wojny nie pozwolił mu kontynuować studiów na Wydziale Prawno - Ekonomicznym KUL.
     W 1941 roku 25 letni Stefan Skoczylas objął funkcję komendanta Podokręgu IVa Batalionów Chłopskich, podlegały mu obwody : Włodawa, Biała Podlaska, Łuków, Siedlce i Radzyń Podlaski. W tym czasie był redaktorem pisma "Roch" i "Idzie wolność" gdzie zamieszczał swoje artykuły.
     W lutym 1944 roku na bazie I Batalionu Ziemi Podlaskiej zorganizował Leśną Szkołęodchorążch Batalionów Chłopskich w okolicach Rossosza - w lesie Sumierz.

     W czerwcu 1944 roku został aresztowany w pociągu przez gestapo
     i osadzony na Pawiaku w Warszawie. Następnie przewieziono go do obozu koncentracyjnego Gross Rosen i Dora Mitelbau. Stąd z grupą więźniów planuje ucieczkę, która kończy się niepowodzeniem.
     Po schwytaniu schorowany i wycieńczony zmarł w szpitalu więziennym 
     w styczniu 1945 roku.